از انرژی خود آگاه باشید.

زندگی در طبیعت

در طبیعت، هنگامی که یک سگ در گله هیجان یا انرژی نامتعادل از خود نشان می‌دهد چه میشود ؟

همه گله این را هشداری از خطری قریب‌الوقوع می‌پندارد.

بسیار جالب‌توجه است که یک گله‌ی خواب با پاس یک سگ با چه سرعتی کاملاً هشیار می‌شوند .

به همان اندازه جالب‌توجه است که وقتی رهبر تصمیم می‌گیرد که تهدیدی وجود ندارد، گله با چه سرعتی به حالت آرامش و تسلط خود بازمی‌گردد.

حال تصور کنید که وقتی شما انرژی ناپایداری از خود بروز می‌دهید، سگ شما چه احساسی دارد.

این نشانه‌ای از یک مشکل است پس سگ با اضطراب، ترس یا هیجان از خود واکنش نشان می‌دهد.

اگر شما با انرژی خود هماهنگ نباشید، نمی‌توانید متوجه شوید که چرا سگتان این‌گونه واکنش نشان می‌دهد.

اما چون سگ‌ها اساساً با انرژی ارتباط برقرار می‌کنند، او شما را در یک ثانیه می‌فهمد.

به همین دلیل بسیار مهم است که وقتی با سگتان هستید، از انرژی خود مطلع باشید و آن را مدیریت کنید.

تا وقتی‌که بر انرژی‌ خود مسلط نباشید، نمی‌توانید سگتان را کنترل کنید.

انرژی و تعادل من و سگم

چگونه انرژیم را کنترل کنم

خوشبختانه راه‌هایی برای شناسایی و تغییر حالت انرژی شما در هر لحظه وجود دارد.

برای مثال، زبان بدن و طرز ایستادن شما نه‌تنها انرژیتان را نشان می‌دهد، بلکه می‌تواند به شما در تغییر آن کمک کنند.

اگر با سگتان به پیاده‌روی رفته‌اید و او از خود اضطراب نشان می‌دهد، لحظه‌ای درنگ کنید و زبان بدن خود را بررسی کنید.

اگر مضطرب باشید و بدن خود را جمع کرده باشید، انرژی آرامش و تسلط از خود بروز نمی‌دهید و سگتان به این قضیه واکنش نشان می‌دهد.

در چند لحظه تغییر کنید 

صاف بایستید سرتان را بالا بگیرید و شانه‌های خود را عقب دهید. هر دو پا را صاف بر زمین بگذارید.

بازوهای خود را رها کنید و دست در جیب خود نکنید.

عمیق نفس بکشید و به آهستگی نفس خود را بیرون دهید.

درحالی‌که ذهن خود را از افکار تصادفی پاک می‌کنید، بر تنفس خود تمرکز کنید.

درصورتی‌که خطری نداشته باشد، چشمان‌تان را ببندید و بر آنچه می‌شنوید و رایحه‌هایی که حس می‌کنید تمرکز کنید.

احتمالاً احساسی از آرامش و آسودگی را تجربه خواهید کرد.

پس از چند لحظه، درحالی‌که این حالت آرامش خود را حفظ می‌کنید به پیاده‌روی ادامه دهید.

رفتار سگتان به شما خواهد گفت که چه موقع به انرژی آرامش و تسلط رسیده‌اید.

این احساس و زبان بدن را به خاطر داشته باشید، و توانایی رسیدن به این حالت در مواقع لازم را تمرین کنید.

این حالت می‌تواند تبدیل به عادتی غریزی شود و سگتان از شما تشکر خواهد کرد.