رسیدن به تعادل و درک درست سگ: بینی، چشم‌ها، گوش‌ها

سگ دنیا را از طریق «بینی، چشم‌ها و گوش‌ها» (به همین ترتیب) درک می‌کند که بسیار با راه درک ما انسان‌ها «چشم‌ها، گوش‌ها و بینی» متفاوت است.

این یعنی اگر ما در چگونگی آشنا شدن و نزدیک شدن به سگ‌ها، با ملاحظه عمل نکنیم و آنها را به درک درستی از سگ نرسیم می‌توانیم به سادگی آداب معاشرت سگ را نقض کنیم و احتمالاً باعث بروز رفتارهای ناخواسته شویم.

«بینی، چشم‌ها، گوش‌ها» به ما کمک می‌کند که مراقب آداب معاشرتمان با سگ‌ها و شیوه درک محیط باشیم باشیم.

وقتی ما انسان‌ها برای بار اول با یکدیگر ملاقات می‌کنیم، معمولاً ارتباط چشمی برقرار می‌کنیم و گاهی دست می‌دهیم یا یکدیگر را در آغوش می‌گیریم ما اینجوری خودمونو درک میکنیم.

این مطلب را هم از دست ندهید: ۶ جایی که احتمالاً سگ‌مان را درست درک نمی‌کنیم.

این خیلی مستقیم و رودررو است اما اگر دو سگ غریبه این‌گونه باهم آشنا شوند، احتمالاً منجر به دعوا می‌شود.

وقتی سگ‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، این کار را به‌طور غیر مستقیم انجام می‌دهند که دلیل چرخ زدن‌های اجتناب‌ناپذیر و بو کردن پشت یکدیگر است.

آن‌ها ابتدا با بو و انرژی یکدیگر آشنا می‌شوند. برای سگ‌ها بو و انرژی حکم نام را دارد.

وقتی‌که نام‌های یکدیگر را متوجه شدند، تصمیم می‌گیرند که آیا می‌خواهند با هم تعامل داشته باشند.

اگر یک سگ علاقه‌ای نداشته باشد، به‌سادگی دور می‌شود.

اگر سگ‌ها بخواهند بازی کنند، نزدیک می‌شوند تا با یکدیگر روبه‌رو شوند و در اینجا چشم‌ها بالاخره درگیر می‌شوند.

ما انسان‌ها طبیعتاً می‌خواهیم مستقیم به یک سگ جدید نزدیک شویم و با او صحبت کنیم، مستقیم به چشمانش نگاه کنیم و بلافاصله او را نوازش کنیم چون انسان‌ها این‌گونه باهم آشنا می‌شوند.

اما از نظر یک سگ این رفتار بسیار بی‌ادبانه است.

چگونه با یک سگ آشنا شویم ؟

به همین دلیل سزار این دستورالعمل را برای اولین باری که با یک سگ آشنا می‌شوید، پیشنهاد می‌کند.

بدون لمس کردن، بدون حرف زدن و بدون ارتباط چشمی.

اگر بلافاصله با یک سگ احوال‌پرسی نکنید او ناراحت نمی‌شود.

در واقع نادیده گرفتن سگ بهترین راه برای احترام به فضای اوست.

وقتی‌که او شانس بو کردن و ارزیابی انرژی شما را داشت، تصمیم می‌گیرد که آیا می‌خواهد به شما نزدیک شود.

اگر بخواهد، با بو کردن یا لیس زدن دست شما یا ارتباط برقرار کردن به نحوی دیگر به شما اجازه می‌دهد که با او تعامل داشته باشید.

سپس شما می توانید با سگ ارتباط برقرار کنید و به درک درست سگ برسید. اگر او نخواست که به شما نزدیک شود، ناراحت نشوید.

در واقع او احتمالاً قدردان ملاحظه‌کاری و درک «بینی، چشم‌ها و گوش‌ها»ی شماست.