برای رسیدن به تعادل: به غریزه سگتان احترام بگذارید

چون سگ‌ها در درجه اول حیوان و یک‌ گونه هستند، همگی مجموعه‌ای مشترک از انواع غریزه هستند.

سگ ها به طبیعت متصل هستند و در لحظه زندگی می‌کنند.

از طریق انرژی ارتباط برقرار می‌کنند و به‌عنوان حیوانات گله، به دنبال رهبری آرام و مسلط هستند.

گرچه غرایز حیوانی و گونه‌ای بین تمامی سگ‌ها مشترک است، گاهی نژادشان بر رفتار آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

نژادها توسط انسان‌ها برای دلایل مختلف ایجاد شدند.

بعضی نژادهای سگ برای معاشرت و همراهی به وجود آمدند، برخی برای گله بانی و برخی برای محافظت.

هرکدام برای بیرون کشیدن و تمرکز بر غریزه‌ای دلخواه تولید شدند تا سگ‌هایی برتر در انجام یک وظیفه‌ی خاص ایجاد شوند .

گاهی در نظر گرفتن غرایز خاص نژاد یک سگ در کار کردن با او ضروری است.

نژاد چقدر مهم است ؟

به خاطر داشته باشید که نژاد مانند یک لباس است. هرچقدر یک سگ نژاد خالص‌تری داشته باشد، ویژگی‌ها و غرایز نژادش را بیشتر نشان می‌دهد.

اما بهتر است که شما همیشه با رفع کردن غرایز حیوانی و گونه‌ای او با پیاده‌روی، ورزش، انضباط و محبت شروع کنید و تنها آن موقع، می‌توانید غرایز مخصوص نژادش را رفع کنید.

برای مثال بسیاری از مردم احتمالاً با سگ‌های نژاد گله بانی گوسفند مثل ژرمن‌شپرد، بردرکولی یا امثال آن آشنا هستند.

خوشبختانه برای رفع غرایز گله بانی این سگ‌ها نیازی به یک گله گوسفند یا گاو ندارید.

فعالیت‌های مانند آموزش چابکی، دیسک پرنده یا تریبال‌ها، مشابه فعالیت‌هایی هستند که این سگ‌ها به‌طور غریزی انجام می‌دهند.

برای رفع کردن غرایز نژادی سگ‌های کاری مانند هاسکی و روتوایلر، می‌توانید به آن‌ها اجازه دهید یک چرخ‌دستی را بکشند یا یک کوله‌پشتی سنگین را حمل کنند.

برای آن‌ها این کار نیست، یک چالش فیزیکی و ذهنی است که به آن‌ها احساس مفید و باارزش بودن می‌دهد.

نژاد مهم‌ترین چیز در مورد یک سگ نیست و بدون توجه به نژاد، تمامی سگ‌ها ویژگی‌های روانی پایه مشابه و نیازهای یکسانی دارند.

بااین‌حال توجه کردن به غرایز قوی‌تر در نژاد سگتان می‌تواند ابزاری قدرتمند برای رسیدن به تعادل در گله‌ی شما باشد.