برای رسیدن به تعادل: هم‌جهت با طبیعت عمل کنید

یک سگ خود را به‌این‌ترتیب می‌بیند: حیوان، گونه، نژاد و بعد اسم.

دوتای اولی بخشی از وجود طبیعی سگ هستند و دوتای آخری توسط انسان‌ها ایجادشده‌اند. وقتی سعی می‌کنیم تا با سگمان در درجه اول با نژاد و اسم رفتار کنیم، به مشکل برمی‌خوریم.

کار کردن هم‌جهت با طبیعت به این معناست که با سگمان اول به‌عنوان حیوان و گونه ارتباط برقرار کنیم.

حیوانات در طبیعت زندگی می‌کنند و هرروز با طبیعت سروکار دارند. برای موفقیت و بقا، تمام حیوانات، از موش‌ها تا نهنگ‌ها، باید از قوانین طبیعت پیروی کنند.

سگ ها در طبیعت

در طبیعت زندگی یک سگ بسیار ساده است. چون واقعیتشان در درجه اول توسط حواس شکل می‌گیرد.

آن‌ها لحظه ‌به ‌لحظه زندگی می‌کنند و همه‌چیز متمرکز بر نیازهایشان برای بقاست.

سرپناه، غذا، آب و جفت‌گیری. آن‌ها با گله در قلمروشان در جستجوی رفع این نیازها پرسه می‌زنند.

به‌عنوان یک گونه، سگ‌ها نوعی خاص از حیوانات هستند که از راه‌های خاصی با طبیعت ارتباط برقرار می‌کنند.

نیازهایشان حول محور نیازهای گله می‌گردد، و گله تنها از یک رهبر آرام و متعادل پیروی می‌کند.

نیاز به رهبری در ژنتیک سگ‌ها نوشته‌شده است و در سطحی اولیه و غریزی وجود دارد.

ما در طول فرایند تاریخی اهلی سازی، سگ‌ها را از جایگاه طبیعی‌شان جدا کرده‌ایم.

اما به این معنی نیست که طبیعت از سگ‌ها جدا شده است.

آن‌ها همچنان در درجه اول مخلوقاتی طبیعی هستند. این یعنی ما مسئولیت داریم اطمینان حاصل کنیم که نیازهای طبیعی، فیزیکی و ذهنی، آن‌ها رفع می‌شوند.

اگر به یک سگ غذا ندهیم از گرسنگی خواهد مرد. اگر نیاز سگ برای رهبری و راهنمایی را برطرف نکنیم چه میشود؟

معادل سگ‌سانی اختلال روانی انسان‌ها را تجربه خواهد کرد و مشکلات رفتاری از خود بروز می‌دهد.

بهترین راه برای همکاری با طبیعت پیروی از  قانون طبیعی زندگی سگ‌ها است .

طرح کلی رفتار سگ‌ها در حیات‌وحش و نقشه‌ی نزدیک شدن ما به سگ‌ها روانشناسی خاص خود را دارد .

سگ ها تا وقتی در دنیای انسانی زندگی می‌کنند نیاز دارند که  تعادل را بیایند.

برای درک بهتر کافی است همه مطالب مربوطه به روانشناسی سگ را مطالعه کنید .