سازگاری موجود در تعامل صاحب و سگ

اولین عامل مهم، سازگاری موجود در تعامل صاحب و سگ بود. رفتارهای عجیب شامل این موارد می‌شوند، این که همیشه به یک صورت دستور ندهید، قوانین ثابتی برای سگ‌تان نداشته باشید (برای مثال گاهی اوقات به خاطر رفتار خاصی سگ‌تان را سرزنش کنید اما گاهی اوقات بگذارید آن کار را انجام دهد).

یا اینکه هر دفعه به یک شیوه به رفتار بد سگ‌تان پاسخ ندهید. داده‌ها نشان می‌دهند صرف نظر از اندازه‌ی سگ، هرچقدر رفتار صاحب سازگارتر باشد، حرف‌شنوی سگ نیز بیشتر می‌شود. متأسفانه داده‌ها نشان می‌دهند صاحبان سگ‌های کوچک در تعاملات‌شان با سگ‌هایشان تناقض‌های بیشتری نسبت به صاحبان سگ‌های بزرگ‌تر دارند.

عدم وجود فعالیت‌های مشترک

این تحقیق همچنین نشان داده است که فعالیت‌های مشترک در این زمینه نقش مهمی دارند. این فعالیت‌ها شامل هر دو دسته‌ی فعالیت‌های جدی مانند آموزش حرف‌شنوی و فعالیت‌های بدنی و تفریحی از جمله بازی «آوردن» یا دویدن با سگ می‌شود.

داده‌ها نشان می‌دهند هر چقدر بیشتر صاحب و سگ چنین فعالیت‌هایی داشته باشند سگ‌شان حرف‌شنوی بیشتری خواهد داشت. در این مورد نیز سگ‌های کوچک‌تر در شرایط بدتری قرار گرفته‌اند و صاحبان‌شان زمان بسیار کمتری را صرف فعالیت‌های مشترک با سگ‌هایشان می‌کنند.

استفاده از تنبیه

روشی که صاحبان برای آموزش سگ‌شان از آن استفاده می‌کنند هم نقش مهمی در رفتار سگ دارد و عامل مهم دیگری است. چندین مورد از تحقیقات نشان داده‌اند استفاده از تنبیه تأثیری منفی روی موفقیت آموزش سگ و پاسخ‌های احساسی او، مانند اضطراب یا ستیزه‌جویی، دارد.

همچنین استفاده از تنبیه‌هایی مانند کشیدن افسار، زدن، سرزنش، گرفتن سگ از قسمت گردن یا پشت گردن و رفتارهای مشابه باعث حرف‌شنوی کمتری می‌شود. این تحقیق نشان داد صرف نظر از اندازه، سگ‌هایی که بیشتر تنبیه می‌شوند اضطراب بیشتری دارند و ستیزه‌جوترند، اما تأثیر منفی چنین تنبیهاتی در سگ‌های کوچک حتی بیشتر است.

نتیجه‌ی تحقیق محققان

این محققان بر اساس تحقیقی که انجام داده‌اند توصیه‌هایی برای صاحبان سگ‌های کوچک ارائه دادند، «نتیجه‌گیری ما این است که صاحبان سگ‌های کوچک می‌توانند با تعاملات باثبات و بازی و آموزش بیشتر با سگ‌هایشان، حرف‌شنوی سگ‌هایشان را به طرز چشمگیری بهبود دهند. مشکلات رفتاری با اجتناب از تنبیه کاهش می‌یابد، تنبیه باعث تقویت ترس یا ستیزه‌جویی بر اساس ترس در سگ‌هایمان می‌شود.»

شاید این توصیه‌ها برای خانم صاحب چی‌واوا مفید می‌بودند، پاسخ او به رفتار سگش، کشیدن افسار و سررزنش سگ با جمله «تمومش کن» بود. بر اساس این تحقیق قطعاً چنین رفتاری از سمت صاحبان سگ‌ها توصیه نمی‌شود.